ЕКОМАРШРУТ БАБСКО ПРЪСКАЛО

<< Назад
НПЦБ | Добавена на 15.08.2013

Интерпретиран екомаршрут Бабско пръскало отвежда в югоизточната част на Националния парк, южно от масива Триглав. Представя безлесната зона, уникалното Тъжанско ждрело и водопад Бабско пръскало.

Изходен пункт за маршрута е с. Тъжа, Павелбанска община. По път с трошено-каменна настилка се стига до контролно-информационния пункт (КИП) на Парковата дирекция “Сладката вода”, където е началото. Маршрутът е кръгов, разположен между 1 193 и 1 519 м н. в., с продължителност на прехода около 4 – 4,5 часа. Вляво от КИП-а, малка тревиста площадка открива на запад панорама към резерват Джендема, Тъжанско ждрело и скалния феномен Козя стена.

 

Поглед към малката Козя стена

 

Трасето продължава в посока към чешмата “Сладката вода”, по моста над Бабска река, през букова гора до местността Бабски рът, откъдето се виждат резерват Джендема, каскадите от водопадите по река Дълбока и Юрушка грамада. От Бабски рът се отделя от пътя, продължава в дясно през букова гора и горска полянка с кът за почивка, след гората излиза във високопланинската безлесна зона, пресича заоблено било и се спуска към Скока на водопад Бабското пръскало. По дървен мост прехвърля бързеите на Бабска река и се изкачва нагоре през поляни, осеяни със скали, за да достигне до най-високата си точка. Оттам се спуска до погледно място с панорама към водопада Бабското пръскало, връх Ботев, резерват Джендема и в дълбочина на юг. След това продължава през алпийска поляна, снижава се, прекосява малки букови горички, преминава край изворче и слиза надолу. През първите 100 метра пътеката е стръмна, после става по-равнинна и се разширява. Разделя се на две и дава възможност за избор – към контролно-информационния пункт в началото или по края на гората - към х. Русалка.

 

информационните табла улесняват преминаването по маршрута

 

Маршрутът предлага информация с текст и снимки за най-широко разпространения дървесен вид в парка – обикновен бук, за птиците и бозайниците, за релефа и уникалната линия на хоризонта, за реките, ждрелата и водопадите в Централен Балкан, за резерват Джендема. Основна посетителска атракция е Бабското пръскало – трасето отвежда до скалния гребен на река Бабска, където е скока на водопада. Не уврежда природната среда, информира за нейните богатства, мотивира природозащитни нагласи. Открит за посещения през юни 2006 г., бързо печели популярност – посещаван е от близо 1000 души месечно през активния сезон. Не се препоръчва през зимата.

 

водопад Бабско пръскало

 

Екомаршрут Бабско пръскало е създаден от Парковата дирекция със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите. Той е принос към усилията на Община Павел баня да развива форми на устойчивия туризъм, като обогатява предлаганите атракции в района.

БР: От няколко години поддръжката на маршрута е преустановена и на места има участъци, изискващи повишено внимание! В унисон с известната руска поговорка "Есть человек — есть проблеманет человека — нет проблемы", от дирекцията на парка са сметнали за най-правилно да поставят табелки с надпис "ЗАТВОРЕН МАРШРУТ".

Източник: Национален парк Централен Балкан

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net