ДЯВОЛСКИЯ ГРАД В СЪРБИЯ (ДЯВОЛЯ ВАРОС)

<< Назад
| Добавена на 06.01.2014

Дяволския град (Дяволя Варос) е природна забележителност разположена на южния склон на вр. Радан, на десния бряг на Жълтата река в централна Сърбия. Той е уникален пример за действието на ерозионните процеси през вековете. Представлява комплекс от каменни пирамиди, намиращ се на вододелното било между Дяволското дере и Пъкленото дере. На площ от 4300 кв. м. водната ерозия е оформила андезитния материал и вулканичен туф в над 200 пирамиди – кули с височина от 2 до 15 м., ширина в основата 4 до 6 м. и 1-2 м. на върха.

Повечето от тези пирамиди имат глави и калпаци от големи андезитни блокове, които дават закрила на почвата под тях от природните стихии. Абсолютната височина на местността е 700 – 720 м. Пясъчните пирамиди са сравнително краткотрайни форми, защото се развалят бързо след като падне защитната шапка от някоя кула. Тогава те остават незащитени от водната ерозия и биват отмити от дъждовните води. Казват че от тук идва и името Дяволския град – местните жители отъждествяват постоянните промени с борбите за власт, които дяволите водели по между си през вековете.

Два хидроложки феномена характеризират местността: първият е известен като Дяволската вода (силно минерализиран извор, водата от който се използва в традиционната медицина) и другия наречен Дяволския кладенец. Водата е с подчертано червен цвят, а района на около заедно с почвата, скалите, както и самите пирамиди са с различни преливащи тонове, което дава странен облик на цялата природа.

В тази магическа местност се забелязва и още едно чудато явление. Акустиката създадена от вятъра преминаващ между пирамидите напълно подхожда на наименованието „Дяволски град” и допринася за суеверните вярвания у хората векове наред. Във въздуха сякаш се носят странни тежки въздишки идващи от дяволските владения.

Останките на две старинни църкви стоят в близост до естествените склуптури, а богатите фолклорни обичаи и традиции в региона са тясно свързани с този природен феномен. Така векове наред тази област е била свидетел на преплитането на природните явления с живота на човека.

Дяволския град

Макар и не с такива внушителни размери, Дяволския град в Сърбия има аналог и в България. Подобни образувания могат да се наблюдават край гр. Мелник и с. Стоб (до гр. Рила)

 

Разстояния:

  • от Белград: 288 км. (през Крушевац)
  • от Ниш: 89 км. (в югозападна посока)
  • от Крушевац 74 км.

 

как да стигнем до Дяволския град

 

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net