Трудност на програмите

<< Назад

Основната част от програмите във всички секции са разработени за туристи без предварителна специализирана подготовка. И тук, както при всяко пътуване съчетано с физическо натоварване, доброто здраве е желателно и необходимо условие за благоприятния завършек на начинанието.

Най-общо може да се приеме че трудността за всеки маршрут се състои от техническа и физическа част. Физическата трудност е представена във всяка програма, като продължителност на прехода в часове или километри. Нивото на техническа трудност е определено на базата на основните характеристики на маршрута – релеф на терена, вид настилка, денивелация, наличие на препятствия за преодоляване, начин на придвижване и др.

Техническата трудност е разделена на НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА и ЕКСТРЕМНА за всеки вид туризъм.

Програмите съчетаващи високи нива на физическа и техническа трудност са допълнително обозначени с удивителен знак: 

 

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:

Представеното разделяне е до голяма степен условно. При извършване на индивидуална преценка, трябва да се отчита факта че даден маршрут може да е с различна трудност за всеки участник. Часовете за преход могат също да се различават от предварително обявените, в зависимост от състава на групата, темпото на движение и броя на почивките.

 

Степенуване на техническата трудност:

пешеходен туризъм    Пешеходен туризъм:

  • НИСКА - Маршрутите са по почвени пътища или пътеки с ниска денивелация, но могат да включват преминаване по т.н. „Еко пътеки”. Не е необходимо носенето и използването на специализирана екипировка. Често такива програми включват няколко нощувки на едно и също място и еднодневни походи (лъчове) в околността с по-лек багаж. В тези случаи е възможно използването на допълнителен транспорт до началото на всеки пешеходен маршрут.
  • СРЕДНА - Теренът е по-динамичен с повече изкачвания и спускания. Движението е предимно по туристически пътеки.
  • ВИСОКА - Теренът е силно насечен, може да включва технични скални участъци и преминаване през няколко върха с преодоляване на значителна денивелация. Възможно е част от преходите да не са по ясно изразена пътека или в страни от основните туристически маршрути.
  • ЕКСТРЕМНА - Теренът може да включва стръмни изкачвания и спускания с голяма денивелация и по скалисти терени. Възможно е движението да става без пътека и с използване на алпийска техника и осигуровки.

воден туризъм    Воден туризъм:

Предлаганите от клуба програми в секция Воден туризъм включват спускане по реки или походи по язовири, основно с класически триместни канута (индиански тип). Плаванията се извършват предимно в спокойни води и с водач управляващ кануто, поради което всички програми от тази секция са представени с НИСКА степен на трудност. Възможно е на отделни участъци от плаването да е необходимо слизане и пренасяне на канутата на ръце, както и на преодоляване на препятствия в самата река.

велосипеден туризъм    Велосипеден туризъм:

  • НИСКА - основната част от маршрута преминава по пътища или широки и гладки пътеки, покрити с асфалт, макадам или друга твърда настилка.
  • СРЕДНА - основната част от маршрута преминава по твърда и стабилна настилка с широчина на следата над 70 см. Възможно е да има по-трудни участъци и естествени препятствия, които при необходимост могат да се заобиколят. 
  • ВИСОКА - голяма част от маршрута преминава през терен с променлива настилка и подвижни камъни. Възможно е да има продължителни изкачвания и спускания.
  • ЕКСТРЕМНА - маршрутът включва стръмни изкачвания и спускания с наклон над 30%. Теренът е неравен и съдържа подвижни камъни. Възможно е преминаването на участъци без ясно изразен път или по тясна планинска пътека.

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net