Текущи промени в обявените такси

<< Назад

За програмите без насрочени дати, таксите са от времето на последното провеждане на мероприятието. Те могат да не са съвсем актуални към момента и са възможни промени при обявяване на бъдещи дати за провеждане.

Таксите към програмите с фиксирани дати се изчисляват на база прогнозни разходи, при изготвяне на клубния календар в началото на всяка година. При текущи промени на разходите, размерът на тези такси също може да бъде променен. В случай че промяната надхвърля 10% от стойността на обявената такса, предварително записаните участници могат да оттеглят записването си и да изискат възстановяване на внесеното капаро. При по-малки промени, записаните участници са длъжни да се съобразят с новите условия.

Дневник

От галерията

Водопад Куза скока

Последни албуми:

- Русенски Лом
- Деветашко плато

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net